Moravský Krumlov

Moravský Krumlov leží v kotlině nedaleko moravské metropole města Brna. Poloha mezi Bratislavou a Vídní jej však předurčila k pestré historii. Moravský Krumlov téměř ze všech stran obtéká řeka – Rokytná.  Příroda vytvořila unikátní skalnatou krajinu kolem města a vede zde naučná stezka, která vás zavede do Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence. Okolní zemědělci pěstují vinnou révu, kterou proměňují v lahodný nápoj plný slunce Jižní Moravy. Dominantou městečka je kaple svatého Floriána, který je patronem Moravského Krumlova.

Památky, které byste měli vidět

V Moravském Krumlově stojí za vidění dochované úseky hradeb s baštami, renesanční Knížecí dům, kde sídlí muzeum a galerie, areál bývalého kláštera s kostelem sv. Bartoloměje a renesanční zámek s arkádami, kde byla více než 60 let vystavena monumentální plátna Slovanské epopeje Alfonse Muchy. Jihozápadně od centra města leží židovský hřbitov, na vysokém skalnatém ostrohu východně od města stojí barokní poutní kaple sv. Floriána se čtyřmi nárožními věžemi.

Městské opevnění – Zbytek hradeb v jádru ze 13. století s pozdějšími úpravami vymezující středověké jádro města.

Knížecí dům – rohový dům s  vysokými pilastry a členěnou atikou s volutovým zakončením. Ve své dnešní podobě vznikl krátce po roce 1614 sjednocením a zásadní přestavbou dvou  domů. Pozdější úpravy pocházejí z období po požáru v roce 1690.
Za vlády Lichtenštejnů byl dům opraven a věnován klášteru. Později dům sloužil s největší pravděpodobností pro bydlení zámeckých úředníků. Prostory zde má městská galerie, kde po celý rok probíhají zajímavé výstavy, koncerty, přednášky a besedy. Přízemní prostory město pronajímá pro komerční účely, najdete zde řadu  obchůdků a služeb.

Klášter s kostelem sv. Bartoloměje – spadá do druhé poloviny 14. století, kdy zde působil řeholnický řád Augustiánů. V době husitských válek byl klášter opuštěn a stavby byly pobořeny. Po mnohých opravách postupně v klášteře působili řeholníci řádu piaristů a Paulínů. Při požáru města v roce 1682 původní klášterní budovy i kostel vyhořely. Z původní gotické stavby zůstal jen presbytář, interiér kostela byl přestavěn v barokním slohu. Na půdě kostela jsou dodnes patrny zbytky klenby a gotických oken.

Zámek v Moravském Krumlově – rozsáhlý renesanční zámek byl postaven na místě raně gotického hradu doloženého již roku 1289 v majetku pánů z Obřan.

Židovský hřbitov – Založen byl nejpozději v 16. století. Na počátku 20. století byla vystavěna nová márnice s vozovnou a byt hrobníka. Tyto objekty byly v letech 1959-1961 přestavěny na obytné účely. Poslední pohřeb se zde konal v prosinci roku 1937. Po druhé světové válce byl hřbitov neudržován, zarůstal a stal se i několikrát terčem vandalů.

Kaple sv. Floriána – tvoří nepřehlédnutelnou dominantu nad Moravským Krumlovem na kopci Floriánek s výhledem na celé město. Byla postavena v letech 1695-7 a zasvěcena svatému Floriánovi, kterého si lidé zvolili za patrona města po velkém požáru roku 1690.

K založení kaple se váže pověst, kdy se knížeti Antonínu Floriánovi z Lichtenštejna splašili v bouřce koně a jako zázrakem se zastavili na okraji srázu. Jako památku své záchrany a vděčnosti zde nechal postavit kapli.